het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Topic: scheldwoord

All words with first letter a
All words of October 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 12 October 2015 was:

(de) aan·stel·ler ()
= poseur

zich aanstellen = to exaggerate one's behavior, to attitudinize

"Hij is een beetje een aansteller, die zich graag bijzonder voordoet."
– Atze de Vrieze, in: 3voor12 (2014)

"Vragen om hulp is voor de aanstellers, dus loop ik trap op trap af, door de pijn heen."
– Marleen Blommaert, in: Provinciale Zeeuwse Courant (2013)