het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter v
All words of October 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 9 October 2015 was:

ver·drin·gen (verdrong, verdrongen) ()
= to push away
= to supplant, to supersede
= to suppress, to repress

ver- = for-
dringen = to push, to crowd, to press

"Omdat de synthese van LSD nogal lastig is, is het gebruik ervan vrijwel helemaal verdrongen door het veel gemakkelijker te maken XTC."
– Ludolf Maat, in: Kennislink (2007)

"Onder meer tamme kastanjes en beuken dreigen de oude grove dennen en de zomereiken te verdringen."
– in: Dagblad van het Noorden (2010)

"Verdrongen herinneringen nemen een centrale plaats in in Freuds psychoanalyse."
– Dirk van Delft, in: NRC Handelsblad (2001)