het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Related: onbevooroordeeld
Related: vooroordeel

All words with first letter b
All words of October 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 4 October 2015 was:

be·voor·oor·deeld ()
= prejudiced, biased

vooroordeel = prejudice, bias

"De rechters in de zaak tegen Etienne U. zijn bevooroordeeld en moeten worden vervangen."
– in: de Volkskrant (1997)

"Een criticus die ook maar even de indruk wekt bevooroordeeld te zijn, verliest stante pede zijn geloofwaardigheid en daarmee zijn gezag."
– Elsbeth Etty, in: De Revisor (2006)