het woord van vandaag

Category: uitdrukking

All words with first letter o
All words of September 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 30 September 2015 was:

op gang ko·men ()
= to get going

op = on
gang = course, going
komen = to come

"Het vliegverkeer in Chicago is vannacht weer langzaam op gang gekomen."
– in: de Volkskrant (2014)

"In die jaren kwam op Aruba de afscheidingsbeweging opnieuw op gang, de Arubanen wilden de banden met de overige Antillen verbreken, en op de lange duur onafhankelijk worden van Nederland."
– Henny E. Coomans, in: Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud (1991/2007)