het woord van vandaag

Category: uitdrukking

All words with first letter z
All words of September 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 16 September 2015 was:

zich van den dom·me hou·den ()
= to pretend ignorance

zich = oneself
van = of
den = the
dom = stupid
houden = to hold

"Toen ik ze verbaasd aankeek, zeiden ze dat ik me niet van den domme moest houden en gauw naar binnen moest lopen."
– in: HP/De Tijd (2010)

"We kunnen ons niet langer van den domme houden: er bestaat te veel overtuigend onderzoek dat de verbanden aantoont, hoe complex van aard dan ook, tussen de rijkdom hier en de ellende daar."
– Cyrille Offermans, in: Schipbreuk (2008/2013)