het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: aanpoten
Related: verpoten

All words with first letter p
All words of September 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 12 September 2015 was:

po·ten (pootte, gepoot) ()
= to plant

"Hij heeft kool en erwten gepoot en zo te zien zal de oogst niet lang op zich laten wachten."
– Ad Bloemendaal, in: de Volkskrant (2014)

"In 't vroege voorjaar pootte ik haar op een geschikt plaatsje en wachtte geduldig af, wat er van zou komen."
– W.W. Kolvoort, in: De Levende Natuur (1902)