het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Related: aan diggelen vallen

All words with first letter i
All words of September 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 2 September 2015 was:

in gru·ze·le·men·ten val·len ()
= to fall into smithereens

in = into
gruzelementen = smithereens
vallen = to fall

"Zijn ideaalbeeld is in gruzelementen gevallen."
– David Veldman, in: Trouw (1999)

"Het glas viel in gruzelementen op den grond."
– J.B. Schuil, in: De A.F.C.-ers (1915/2004)