het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter u
All words of May 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 18 May 2010 was:

uit·dok·te·ren (dokterde uit, uitgedokterd) ()
= to figure out

uit = out
dokter = doctor, physician
dokteren = to try and realize/improve (not commonly used)

"Jongeren voelen zich niet meer thuis in de kerk. Is het tij te keren, klinkt de dramatische vraag van [Harry] Juch in het kerkelijk opinieblad Centraal Weekblad. Jongeren mogen het best zelf uitdokteren, maar dat moet wel gebeuren binnen de plaatselijke geloofsgemeenschap."
– Hester Haarsma, in: Trouw (2000)

"Door de eeuwen heen hebben de Nederlanders bij het behandelen van grote maatschappelijke problemen openlijke conflicten weten te vermijden. Ze hebben daarvoor geheel eigen oplossingen uitgedokterd, die vaak berusten op de afwezigheid van elke hang naar systemen en het naast elkaar laten bestaan van tegenstellingen. Iets tegelijk verbieden en oogluikend toelaten – of het nu gaat om katholieke geloofsbeoefening in de zeventiende eeuw of drugshandel vandaag – is een typisch Nederlandse en heel oncartesiaanse oplossingsstrategie."
– Philippe Noble, in: Ons Erfdeel (1999)