het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Related: vrijblijvend

All words with first letter v
All words of August 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 1 August 2015 was:

(de) vrij·blij·vend·heid ()
= situation without commitment/engagement

vrij = free
blijvend = staying
-heid = -ness

"We zijn de laatste jaren ten onder gegaan omdat alles leuk moest zijn. En van die vrijblijvendheid moeten we af."
– in: de Volkskrant (2007)

"De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. We moeten boven op de criminele jongeren gaan zitten en hen niet meer loslaten."
– Ella Kalsbeek (citaat), in: De Telegraaf (2002)