het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter i
All words of July 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 31 July 2015 was:

ij·ze·ren ()
= iron, made of iron

ijzer = iron

"Van Stettin aan de Oostzee tot Triëst aan de Adriatische Zee, is een ijzeren gordijn neergelaten dwars door het Europese continent."
– Winston Churchill (citaat), in: Trouw (2013)

"De man had een hulpverlener met een ijzeren staaf aangevallen."
– in: De Telegraaf (2015)

"Het gebruik der ijzeren spoorbanen, die ons zoo pijlsnel van de eene naar de andere plaats overbrengen, is thans vrij algemeen geworden."
– in: Nuttige ontdekkingen door afbeeldingen gedagteekend (1850/1860/2010)