het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Related: jammer

All words with first letter j
All words of May 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 27 May 2015 was:

jam·mer ge·noeg ()
= unfortunately

jammer = pity, too bad
genoeg = enough

"Jammer genoeg zijn er geen rondleidingen meer."
– Antoine Verbij, in: Trouw (2009)

"Ze bevestigen dat er jammer genoeg geen overlevenden zijn."
– Manuel Valls (citaat), in: de Volkskrant (2015)

"Hoewel de combinatie islam/geweld jammer genoeg veelvuldig voorkomt, heeft de islam geen monopolie op geweld."
– Margreet van Schie, in: NRC Handelsblad (2011)