het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter m
All words of May 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 26 May 2015 was:

mor·sen (morste, gemorst) ()
= to spill
= to mess, to make a mess

"De jongens dronken Bacardi in de auto, ze morsten."
– Esther Rosenberg, in: NRC Handelsblad (2009)

"We hebben allemaal punten gemorst, maar ik denk dat we het meest constant zijn geweest en het beste voetbal hebben laten zien."
– Frank de Boer (citaat), in: Algemeen Dagblad (2013)

"Aanbeveling verdient het den soeplepel niet heelemaal vol te scheppen, teneinde morsen te voorkomen. Bijna niemand kan een boordevollen lepel zóó stil houden, dat er bij het omhoog brengen niet een gedeelte overloopt."
– Amy Groskamp-Ten Have, in: Hoe hoort het eigenlijk? (1940)