het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter v
All words of May 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 23 May 2015 was:

ver·star·ren (verstarde, verstard) ()
= to stiffen, to become rigid

ver- = for-
star = stiff, rigid, fixed

"Een muis verstart bij de aanblik van een kat of slang. Verstarde hij ook bij mijn aanblik? Ik zat zelf verstard."
– Koos Dijksterhuis, in: Trouw (2010)

"In het persoonlijke contact is alles met Nederlanders bespreekbaar. Maar bij sommige onderwerpen kan het ineens enorm verstarren."
– Mehmet Karagan (citaat), in: De Stentor (2007)