het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: deuk

All words with first letter i
All words of May 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 17 May 2015 was:

in·deu·ken (deukte in, ingedeukt) ()
= to dent, to indent

in = in
deuk = dent

"Er was een harde trap tegen de auto gegeven waardoor één van de portieren was ingedeukt."
– in: Leidsch Dagblad (2011)

"Een voetbal heeft een druk van ongeveer 1 atmosfeer, een tennisbal bijna twee keer zoveel. De voetbal zal dus verder indeuken dan de tennisbal wanneer deze je been raakt."
– in: Metro (2011)