het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Topic: wetenschap

All words with first letter p
All words of April 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 16 April 2015 was:

(de) proef·per·soon ()
= experimental subject, guinea pig

proef = experiment
persoon = person

"Zij gaven elf proefpersonen een woordenlijst te lezen met woorden uit verschillende categorieën. Even later werd ze gevraagd welke woorden ze zich konden herinneren."
– Asha ten Broeke & Tjitske Visscher, in: Kennislink (2007)

"De minister wil de wet veranderen om meer wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken door kinderen ook proefpersoon te laten zijn bij tests die een grotere belasting voor hen kunnen vormen."
– in: De Stentor (2013)