het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Related: teringlijder
Related: zooi

All words with first letter t
All words of April 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 14 April 2015 was:

(de) te·ring·zooi ()
= big mess, trash

tering = tuberculosis
zooi = mess, trash

"Eind van die dag was mijn kamer een grote teringzooi."
– Sigrid Sijthoff, in: De Groene Amsterdammer (2009)

"Wij vinden écht dat de kleine groep die voor een teringzooi zorgt op deze wijze niet wordt gestraft."
– Eric van Dorp (citaat), in: Algemeen Dagblad (2009)