het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter h
All words of March 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 16 March 2015 was:

hand·ha·ven (handhaafde, gehandhaafd) ()
= to maintain, to uphold

"Israël stemde in met een kortstondige wapenstilstand in dit gebied, maar deze is niet gehandhaafd."
– Annemarie Coevert, in: NRC Handelsblad (2014)

"Wij handhaven onze eigen wetten niet."
– Jelle van Buuren, in: De Groene Amsterdammer (2005)