het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: notulen
Related: notulist

All words with first letter n
All words of March 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 13 March 2015 was:

no·tu·le·ren (notuleerde, genotuleerd) ()
= to take minutes

notulen = minutes

"In een grijs verleden als ambtenaar heb ik regelmatig moeten notuleren bij een managementteam."
– Paul Lieben, in: Elsevier (2008)

"Ella Vogelaar had echter een man thuiszitten die ieder verongelijkt woord uit haar mond notuleerde alsof hij het traktaat van Augustinus van boven door kreeg."
– Marja Pruis, in: De Groene Amsterdammer (2009)