het woord van vandaag

Category: uitdrukking

All words with first letter h
All words of March 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 11 March 2015 was:

het on·der·spit del·ven ()
= to taste defeat, to go to the wall, to have/get the worst of it

het = the
onderspit = bottom layer (no longer used)
delven = to dig, to delve

"We hoeven van de grote ideologieën en verhalen geen heil meer to verwachten. De ene na de andere heeft in de afgelopen honderd jaar het onderspit gedolven, de mooie beloften konden niet worden waargemaakt."
– in: Vooys (2001/2012)

"Nu is het [Israëlische leger] nog machtiger dan de Arabische legers tezamen. Maar op de lange duur delft Israël het onderspit, de politieke macht van Arabische landen is groot en er is veel geld en motivatie."
– Benny Morris (citaat), in: de Volkskrant (2005)

"U krijgt de geest niet meer in de fles en u gaat het onderspit delven."
– Geert Wilders (citaat), in: HP/De Tijd (2014)