het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Related: minachten

All words with first letter m
All words of February 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 23 February 2015 was:

(de) min·ach·ting ()
= contempt, disdain

min = mean, low
achting = esteem, regard

"Uit deze websites spreekt een diepe afkeer en minachting voor vrouwen."
– in: Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (2014)

"De minachting die hij voor bijna de helft van het volk heeft, diskwalificeert hem voor het Witte Huis."
– Freke Vuijst, in: Vrij Nederland (2012)