het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Related: gebrek

All words with first letter g
All words of February 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 20 February 2015 was:

ge·brek·kig ()
= lacking, shortcoming, defective, faulty
= badly, poorly (as adverb)

gebrek = lack, shortcoming, defect

"De uitvoering van de reddingsplannen was op vele punten gebrekkig."
– in: de Volkskrant (2012)

"Het debat over de gebrekkige integratie van moslims is noodzakelijk, maar het mag niet leiden tot het kwetsen van mensen van buitenlandse herkomst."
– Arne Hankel, in: Elsevier (2010)