het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

All words with first letter v
All words of February 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 12 February 2015 was:

(de) voor·bo·de ()
= sign of something to follow, foretoken, forerunner, precursor

voor- = fore-, pre-
bode = messenger

"De sterke start van Groningen bleek een voorbode voor de vele mogelijkheden die volgden."
– in: Voetbal International (2013)

"Als een puber of jongvolwassene zich afzondert of zijn vrienden verwaarloost, kan dit een voorbode zijn van een psychose."
– in: BN/De Stem (2011)

"Liederen en dansen om de meiboom kenmerkten de vruchtbaarheidscultus waarbij de lente als voorbode van de zomer gevierd werd."
– Jan Zoet, in: Mey-spel op verovering en herovering van de Schenkenschans (2013)