het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: besmetten

All words with first letter o
All words of February 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 2 February 2015 was:

ont·smet·ten (ontsmette, ontsmet) ()
= to disinfect, to decontaminate

ont- = un-
smet = stain, speck

"Artsen en andere zorgverleners zijn vaak verplicht hun handen voor en na elk patiëntencontact te ontsmetten."
– Elles Lalieu, in: Kennislink (2010)

"Het gebouw waar hij lesgeeft is gesloten en wordt ontsmet."
– in: NOS (2014)