het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: kluiven

Topic: eten en drinken

All words with first letter a
All words of January 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 20 January 2015 was:

af·klui·ven (kloof af, afgekloven) ()
= to gnaw off, to pick (a bone)

af = off
kluiven = to gnaw

"Zowel het afkluiven van je nagels als de stompjes die je overhoudt aan deze gewoonte zien er niet uit."
– in: De Telegraaf (2013)

"Er zijn veel mensen die, als ze zelf het varkenskarbonaatje heerlijk hebben afgekloven, het restantje – het bot – naar de hond gooien."
– Marina van de Water-Veenendaal, in: Hokamix.nl (2014)