het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Related: sluier

Topic: kleding

All words with first letter e
All words of January 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 14 January 2015 was:

een tip·je van de slui·er op·lich·ten ()
= to lift a corner of the veil, to reveal a small part

een = a
tip = tip
-je –> diminutive form
van = of
de = the
sluier = veil
oplichten = to lift

"Vooruitlopend op een latere, uitgebreide publicatie wordt vast een tipje van de sluier opgelicht."
– in: De boekenwereld (1988-1989/2014)

"Een nieuw grootscheeps onderzoek onder Amerikaanse tieners onthult hoe deze leeftijdsgroep omgaat met mobiele toepassingen. Ze stellen andere eisen aan de apparaten en dat licht een tipje van de sluier op over hoe mobiele toepassingen in de toekomst gebruikt zouden kunnen worden."
– in: FOK! (2008)