het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Related: baten

All words with first letter b
All words of January 2015
All words of 2015
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 7 January 2015 was:

baat heb·ben bij ()
= to benefit from

baat = benefit, profit
hebben = to have
bij = with

"Monniken hadden er dus baat bij armoede en ellende te laten voortbestaan."
– Esther Koch, in: Madoc (1996/2011)

"Iedereen houdt van Henk de Jong, en de wereld zou baat hebben bij meer Henk de Jongs."
– Frank Heinen, in: HP/De Tijd (2014)