het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter a
All words of December 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 13 December 2014 was:

af·wim·pe·len (wimpelde af, afgewimpeld) ()
= to wave/brush aside

af = off
wimpel = streamer, pennant

"Toen mijn secretaresse navraag ging doen, werd ze overal afgewimpeld."
– Geert Wilders (citaat), in: NRC Handelsblad (2013)

"Ik wachtte op een pauze in haar woordenstroom, wilde het verzoek kortweg afwimpelen maar door een bepaalde opmerking liet ik de kans daarop, toen die zich voordeed, onbenut voorbijgaan."
– Barber van de Pol, in: Tirade (2000/2008)

"Kan jij die persoon afwimpelen? Een vreemdeling die beveiliging zal verkopen, dat heb ik nog niet gezien."
– in: De Standaard (2007)