het woord van vandaag

Category: uitdrukking

All words with first letter i
All words of December 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 3 December 2014 was:

in mi·neur zijn ()
= to be in a minor key
= to be sad/down

in = in
mineur = minor (music)
zijn = to be

"Toch zijn er melodieën in mineur, die een speelse, luchthartige, vrolijke indruk maken."
– C.F.P. Stutterheim, in: Conflicten en grenzen (1963/2009)

"Piet Velthuizen is een man in mineur en dat moet iedereen weten."
– Bart Jungmann, in: de Volkskrant (2010)