het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

All words with first letter o
All words of November 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 27 November 2014 was:

(de) op·of·fe·rings·ge·zind·heid ()
= willingness to sacrifice oneself

opofferen = to sacrifice, to offer up
gezindheid = willingness

"Hij sprak geëmotioneerd tussen de 7862 oorlogsgraven over de opofferingsgezindheid van de jonge soldaten van toen, die 'de wereld redden' van de nationaalsocialistische tyrannie."
– in: Trouw (1994)

"Al het harde werken en de opofferingsgezindheid van de spelers betaalt zich nu uit. We verdienen de overwinning ook. Juist omdat we er alles aan gedaan hebben."
– Jorge Luis Pinto (citaat), in: Voetbal International (2014)