het woord van vandaag

Category: uitdrukking

All words with first letter v
All words of November 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 19 November 2014 was:

van dien aard ()
= such, of such a nature

van = of
dien = such
aard = character, nature, kind, sort

"De kracht van Sjostakovitsj' muziek is van dien aard, dat ik ook vaak werken van hem wil spelen die niet direct met mij te maken hebben."
– Mstislav Rostropovich (citaat), in: de Volkskrant (1997)

"De huidige economische crisis is van dien aard dat de conventionele beleidsinstrumenten niet volstaan."
– Henk Folmer, in: Trouw (2012)

"Den volgenden morgen was men vroeg aan de ontbijttafel en daar het weder dit toeliet, werd er voorgesteld wat te gaan rijden. Hoe vurig Eduard ook wenschte dat de paarden op hol mogten gaan, of dat de kast in de sloot mogt vallen, niets van dien aard gebeurde, het scheen dat hij het leven zijner Louise niet mogt redden."
– George (George Lodewijk Kepper), in: Een ongeluksvogel (1868/2010)