het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Related: bemoeien

All words with first letter b
All words of October 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 25 October 2014 was:

(de) be·moei·e·nis ()
= meddling, interference

zich bemoeien met = to meddle with, to interfere with

"Gaat de Nederlandse bemoeienis in Oekraïne te ver?"
– in: De Telegraaf (2013)

"De Europese Commissie heeft Turkije op de vingers getikt vanwege politieke bemoeienissen met de rechterlijke macht."
– in: Dagblad van het Noorden (2014)

"Behoort het onderwys tot de bemoeienis van den staat?"
– Multatuli (Eduard Douwes Dekker), in: Ideën III (1876/2002)