het woord van vandaag

Category: uitdrukking

All words with first letter u
All words of October 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 15 October 2014 was:

uit den boze ()
= pernicious, wrong, not done, out of the question

uit = out
den = the
boze = evil
de boze = the Devil

"Van in het begin is het duidelijk dat deze korte roman aansluit bij de hang naar eenvoudig en bijna journalistiek proza dat heel wat recente Nederlandse debuten kenmerkt. Ik hou daar niet van, want eenvoud wordt hier meestal verward met clichés, herhalingen en parafrases. Alles moet worden uitgelegd en nog eens uitgelegd, alsof de lezer geen hersenen heeft en alle suggestiviteit uit den boze is."
– Bart Vervaeck, in: Yang (1988/2014)

"De bedenkers van die nieuwe rekendidactiek betitelden de traditionele rekenrecepten die iedereen vroeger op school leerde als het 'rekenen van opa'. Rijtjes sommen en staartdelingen vonden ze uit den boze."
– Karin den Heijer, in: de Volkskrant (2013)