het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: bloot

All words with first letter b
All words of October 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 13 October 2014 was:

bloot·stel·len (stelde bloot, blootgesteld) ()
= to expose

bloot = naked
stellen = to put

"We hebben gedaan wat we konden onder de huidige omstandigheden en iedereen zal het met ons eens zijn dat we onze mensen niet aan onnodige risico' s mogen blootstellen."
– Mark Rutte, in: de Volkskrant (2014)

"Vermoedelijk worden de medewerkers tijdens hun verblijf in de kerncentrale blootgesteld aan ongeveer 3 millisieverts aan radioactieve straling."
– in: Dagblad van het Noorden (2011)

"Die confrontatie met de ander stelt ons bloot aan een ervaring die ons eerder op onszelf terugwerpt dan ontvankelijk maakt, die eerder een zekere geslotenheid openbaart dan openheid."
– Theo W.A. de Wit, in: De Groene Amsterdammer (2005)