het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Related: uitsloven

All words with first letter u
All words of October 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 3 October 2014 was:

(de) uit·slo·ver ()
= show-off, eager beaver
= bootlicker, pleaser

uit = out, off
sloven = to slave, to drudge
zich uitsloven = to put oneself out, to drudge, to show off, to please

"Als je vijftig jaar geleden – zoals ik deed – de ambitie uitsprak om deel te nemen aan de Olympische Spelen, dan was je een uitslover."
– Erica Terpstra (citaat), in: De Telegraaf (2010)

"De ouders van nu behoren misschien wel tot de allerlaatste generatie van onverbeterlijke uitslovers. De gekromde ruggen voelen zich zielsgelukkig 'als hun kinderen het maar beter hebben dan zij zelf'."
– Jos Vandeloo (citaat), in: Vlaanderen (1988)