het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: ontmoedigen

All words with first letter a
All words of April 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 15 April 2010 was:

aan·moe·di·gen (moedigde aan, aangemoedigd) ()
= to encourage

aan = on, at
moed = courage

"Duitsland is een groene pionier op vlak van duurzame energie. Zonnepanelen zijn al lang geen uitzondering meer op daken van Duitse huizen. Burgers worden door de overheid aangemoedigd om over te schakelen op zonne-energie."
– in: Het Laatste Nieuws (2008)

"Ik denk dat de Nederlandse samenleving en regering te zacht zijn tegen de harde islam en te hard tegen de zachte islam. Met harde islam bedoel ik hen die geweld aanmoedigen, direct of indirect, of gewelddadig zijn; met zacht bedoel ik hen voor wie islam een spirituele en vredelievende ervaring is."
– Amitai Etzioni (citaat), in: De Groene Amsterdammer (2004)