het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter a
All words of September 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 20 September 2014 was:

af·raf·fe·len (raffelde af, afgeraffeld) ()
= to scamp, to bungle, to finish hastily or carelessly

af = finished, done
raffelen = to do something quickly (no longer used)

"Misschien was [Nick] Cohen wel bang dat hij te laat zou komen met zijn boek en Blair de publicatie niet zou halen. Het boek is in elk geval enigszins afgeraffeld. Merkwaardig."
– Sander Pleij, in: De Groene Amsterdammer (2003)

"Studenten gaan hun studie afraffelen, zodat ze geen extra collegegeld kwijt zijn."
– Teun Zijlmans (citaat), in: Trouw (2005)