het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Related: heus

All words with first letter m
All words of April 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 14 April 2010 was:

maar niet heus ()
= is not true, ...not!

maar = but
niet = not
heus = true, truthful, genuine

"Je kunt kiezen wat je wil, maar niet heus, want de overheid heeft niks te vertellen, want alles wordt toch bepaald door de rijke, grote kapitalistische bedrijven."
– Opheffer (Theodor Holman), in: De Groene Amsterdammer (2009)

"De jeugdcriminaliteit stijgt onrustbarend. Maar niet heus. De boefjes zijn hoogstens iets gewelddadiger geworden."
– Eveline Brandt, in: De Groene Amsterdammer (1996)

"[Koningin Juliana] was 'gewoon', maar niet heus natuurlijk, want een koningin kan niet gewoon zijn. Toch wist ze die indruk te wekken. En daar houden Nederlanders van. Ze schafte de aanspreektitel 'majesteit' af en ook de révérence, het knikje in de knieën dat gold als een eerbiedige groet."
– Frans Dijkstra, in: Trouw (2006)