het woord van vandaag

Category: uitdrukking

All words with first letter s
All words of September 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 17 September 2014 was:

schot in de zaak ko·men ()
= to be making headway

schot = shot
in = in
de = the
zaak = case
komen = to come

"Na de installatie van een nieuw kabinet kwam er schot in de zaak."
– Fernande van Tets, in: De Groene Amsterdammer (2012)

"Eindelijk komt er schot in de zaak met de bestrijding van jeugdwerkloosheid."
– Laura van Baars, in: Trouw (2010)