het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter p
All words of September 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 2 September 2014 was:

pla·gen (plaagde, geplaagd) ()
= to plague
= to tease

"Manon wordt vaak geplaagd door een moeheid waar geen slaap of rust tegen helpt."
– Matt Dings, in: HP/De Tijd (2010)

"Waar ligt eigenlijk de grens tussen plagen en pesten?"
– Justine Pardoen, in: Ouders (2003)

"Sinds donderdag plaagt een nieuw virus, Gokar, computerbeheerders wereldwijd."
– in: de Volkskrant (2001)

"Een regio die ooit bekendstond als het handelscentrum van China, maar tegenwoordig wordt geplaagd door armoede en politieke schandalen."
– Kees Driessen, in: Vrij Nederland (2009)

"Het meisje zat met opgesteken kin en keek den jongen drukkelijk aan om hem te plagen."
– Stijn Streuvels, in: De Gids (1915/2011)

"Maar Hansje, lachend onbedaarlijk,
Zegt: 'Wel, dat beest is niet gevaarlijk!'
Steekt in de vogelkooi zijn hand
En plaagt het dier, zoo'n stoute kwant!
Hij wil het trekken aan den staart,
Doch Lorre, driftig naar zijn aard,
Pakt Hansje's vinger .... wat geschrei!"

– Max Nassauer, in: De goede dokter (1906/2010)