het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

All words with first letter k
All words of August 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 21 August 2014 was:

(de) kloof ()
= cleft (of the earth)
= chap (of hands)
= gap, divide

"De kloof is de diepste en hoogstgelegen kloof ter wereld."
– in: De Telegraaf (2008)

"De zeep prikte in de kloofjes van zijn vingers en hij snakte naar koffie."
– Heleen Vis-Hanstede, in: Trouw (2004)

"Er is duidelijk sprake van een nieuwe kloof in Nederland. Tussen enerzijds de hoogopgeleide internationaal georiënteerde burgers, de krantenlezers met een groot 'politiek zelfvertrouwen' en anderzijds de lageropgeleide burgers, ouderen en vroegtijdige schoolverlaters die vooral kijken naar de commerciële televisie."
– Margreet Fogteloo & Casper Thomas, in: De Groene Amsterdammer (2010)