het woord van vandaag

Category: uitdrukking

All words with first letter s
All words of August 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 13 August 2014 was:

stu·die·ont·wij·kend ge·drag ()
= study-related procrastination

studie = study
ontwijken = to avoid, to evade, to dodge
gedrag = behaviour

"Tussen de soms megadikke boeken in de [universiteitsbibliotheken] hing altijd al een sfeer van stiekem flirten, kijken, glimlachen. Ook wel studieontwijkend gedrag genoemd."
– Merlijn Ensing & Lisanne van Sadelhoff, in: de Volkskrant (2013)

"Bij de jongens zie je vooral studieontwijkend gedrag. Ze willen wel studeren, maar het komt niet tot uitvoering door verleidingen als blowen, gamen, studieverenigingen of werken."
– Sjoerd Kosterman (citaat), in: Het Parool (2012)