het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Related: gemakzucht

All words with first letter g
All words of July 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 22 July 2014 was:

ge·mak·zuch·tig ()
= easy-going

gemak = ease
zucht = desire

"De asielstroom naar Nederland zal dit jaar meer dan het dubbele bedragen dan vorig jaar. Een direct gevolg van het generaal pardon en gemakzuchtig toelaten van nieuwe asielzoekers."
– Syp Wynia, in: Elsevier (2008)

"De overheid bemoeit zich veel te nadrukkelijk met de kunst. Maar probleem is ook dat de kunstwereld het beleid van de politiek te gemakzuchtig en opportunistisch overneemt."
– Rutger Pontzen, in: de Volkskrant (2004)