het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: aanmoedigen

All words with first letter o
All words of July 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 14 July 2014 was:

ont·moe·di·gen (ontmoedigde, ontmoedigd) ()
= to discourage

ont- = un-
moed = courage

"Ook de Britse premier David Cameron pleit voor een energie-onafhankelijker Europa. Via een gelekt document wordt duidelijk dat Engeland alle vrijheid wil voor de winning van schaliegas, maar ook voor kern- en duurzame energie. Terwijl het gebruik van vervuilende kolen juist ontmoedigd moet worden."
– Huib de Zeeuw, in: De Correspondent (2014)

"De wetenschap zou de wetenschap natuurlijk niet zijn als zij zich door een raadsel liet ontmoedigen en dus zoeken neurowetenschappers, psychologen, biologen, fysici en andere knappe koppen onversaagd verder naar een antwoord."
– Henk Broers, in: De Groene Amsterdammer (2013)