het woord van vandaag

Category: uitdrukking

All words with first letter a
All words of April 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 5 April 2010 was:

als de wie·de·weer·ga ()
= as fast as lightning, very quickly

als = as
de = the
weerga = lightning (archaic)

"We moeten als de wiedeweerga van die fossiele brandstoffen af. We moeten naar zonne-energie, windenergie, bodemenergie, waterkracht. En we moeten op een milieuvriendelijke manier leren leven."
– Hans Ouwejan (citaat), in: NRC Handelsblad (2008)

"Een onderneming kan slecht beleid voeren, maar wordt dan direct of op termijn afgestraft door de markt. In het ergste geval gaat de onderneming failliet, in het beste geval wordt het beleid als de wiedeweerga bijgesteld en afgestemd op marktontwikkelingen."
– Pim Fortuyn, in: De puinhopen van acht jaar Paars (2002)