het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Related: boezem

All words with first letter o
All words of June 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 19 June 2014 was:

(de) ont·boe·ze·ming ()
= effusion, expression of feelings/thoughts

ont- = un-
boezem = bosom

"Op de derde dag van het bezoek aan Mongolië deed prinses Máxima de ontboezeming: wat miste ze Amalia en Alexia!"
– in: Trouw (2006)

"In plaats van te vertellen hoe ik de liefde heb bedreven met een geit, zoals past in een hedendaagse ontboezeming, kom ik met sentimentele verhalen over mijn grootmoeder. Ik wil hiermee aangeven dat iemands intieme, emotionele leven helemaal niet zo uniek en persoonlijk is als men graag aanneemt."
– Ilya Kabakov (citaat), in: De Groene Amsterdammer (1996)