het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Topic: het menselijk lichaam
Topic: ziekte en gezondheid

All words with first letter t
All words of June 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 7 June 2014 was:

(de) te·nen·kaas ()
= toe cheese, smelly mixture of dead cells and bacteria and dirt found under toe nails

teen = toe
tenen = toes
kaas = cheese

"Malariamuggen blijken zich tot de mens aangetrokken te voelen door de geur van 'tenenkaas'."
– in: de Volkskrant (1995)

"Wie heeft er zin in een broodje tenenkaas?"
– Eva Bosgraaf, in: HP/De Tijd (2013)