het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter i
All words of June 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 3 June 2014 was:

in·sprin·gen (sprong in, ingesprongen) ()
= to jump into
= to recess, to recede
= to help during someone's absence

in = in
springen = to jump

"Vier actievoerders zijn de Hofvijver in Den Haag ingesprongen om te protesteren tegen de nucleaire top."
– in: de Volkskrant (2014)

"In HTML zijn er geen elementen, welke er specifiek voor bedoeld zijn om tekst te laten inspringen. Toch zijn er wel mogelijkheden om het gewenste effect te bereiken."
– Hans de Jong, in: Handleiding HTML (2006)

"Bij de planning werd er al rekening gehouden met het feit dat Christa zich ziek zou kunnen melden. Dan kon er een collega van een andere locatie inspringen."
– in: Serenity Coaching (2012)