het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Topic: familie
Topic: het menselijk lichaam
Topic: seksualiteit

All words with first letter h
All words of June 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 2 June 2014 was:

hoog·zwanger ()
= heavily pregnant

hoog = high
zwanger = pregnant

"Het lage tempo geeft de hoogzwangere vrouw in de warmte iets van een tanker; op koers en niet van koers te krijgen."
– Martin Bril, in: de Volkskrant (2003)

"Maria en Jozef wordt de toegang tot de herberg ontzegd door de waardin, die zelf hoogzwanger is en een zuigeling op de arm draagt."
– Walter Prevenier et al., in: Prinsen en poorters (1998/2008)