het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Topic: taal en spraak

All words with first letter v
All words of May 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 12 May 2014 was:

(de) voer·taal ()
= language that is de facto used for communication

voeren = to wield
taal = language

"Bijna 1000 basisscholen hebben de laatste jaren ervaringen opgedaan met Engelse les in de onderbouw. En steeds meer scholen willen Engels ook deels als voertaal gebruiken bij andere vakken, geschiedenis bijvoorbeeld, omdat dit een goede manier is om de taal te leren."
– in: Het Parool (2013)

"Dat het Frans aan het Engelse hof tot ver in de veertiende eeuw de officiële voertaal was, zal het onderhouden van de betrekkingen met de naburige vorstenhoven ook zeker vergemakkelijkt hebben."
– Janet van der Meulen, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (2004/2010)