het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter m
All words of April 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 14 April 2014 was:

moe·de·loos ()
= despondent, dejected, dispirited, cheerless

moed = courage
-loos = -less

"[Paus Franciscus] riep de christenen op geen treurende mensen te zijn en niet moedeloos te worden."
– in: Tubantia (2013)

"Zijn gevecht om het kampioenschap mondde uit in een moedeloze strijd met de schamele zevende plaats tot gevolg."
– Mark Misérus, in: de Volkskrant (2010)

"Wees niet zo moedeloos; alles is nog wel te herstellen en gij zelf kunt die verandering het meest bevorderen: wat behoeft gij uw hoofd te breeken met zulke dingen die geheel en al niet van u geëischt worden?"
– Betje Wolff & Aagje Deken, in: Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut (1793/2004)